Đợi xem, ca khúc mới được tất cả thành viên TWICE yêu thích có ‘hớp hồ…

Chỉ còn 1 tuần nữa, người hâm mộ sẽ được thưởng thức sản phẩm âm nhạc mới của TWICE mang tên ‘Twicetagram’. Bức ảnh teaser nhóm mà TWICE đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội được thiết kế rất phù hợp với concept cho album mới.

‘Twicetagram’ gồm tổng cộng 13 track, bên cạnh ca khúc chủ đề ‘Likey’ còn có các bài hát: ‘Turtle’, ‘Missing U’, ‘Wow’, ‘FFW’, ‘Ding Dong’, ‘24/7’, ‘Look at me’, ‘Rollin’,… Thành viên của TWICE đã tham gia viết lời cho album.

Tracklist được tiết lộ theo phong cách sắc màu thế này

Trong khi đó, single tiếng Nhật ‘One more time’ của nhóm đã dẫn đầu bảng xếp hạng hàng ngày của Oricon trong 5 ngày liên tiếp. Single này đã bán được 94.957 bản trong ngày đầu tiên phát hành; 43.412 bản trong ngày thứ hai; 20.364 bản trong ngày thứ ba; 18.278 bản trong ngày thứ tư và 14.146 bản trong ngày thứ năm. Tổng cộng, doanh số tiêu thụ single ‘One more time’ đã đạt 191.147 bản. Thành tích này giúp TWICE vượt qua đàn chị SNSD và KARA để trở thành nhóm nhạc nữ Kpop có lượng album bán ra cao nhất trong ngày đầu tiên phát hành tại Nhật.

http://bntnews.vn/2017/10/19/twice-vuot-tuong-thanh-kpop-lap-ki-luc-moi-voi-one-more-time-tai-nhat/

Tiếp sau sự trở lại vào cuối tháng này, TWICE sẽ cùng EXO và BTS trình diễn tại concert đếm ngược 100 ngày đến Thế vận hội mùa đông Pyeongchang diễn ra vào ngày 1 tháng 11.


0 Comments     0.0 / 0
최근후기
글이 없습니다.
최근문의
글이 없습니다.
최근댓글
글이 없습니다.
고객센터

대표상담전화

02.6925.2282

ㆍ상담시간 : AM 10:00 ~ PM 5:00
ㆍ토/일/공휴일은 휴무입니다.
ㆍ부재시 문의 게시판을 이용해 주세요.
ㆍ주문마감시간
2:00 PM
평일오후 2시까지
주문시 당일배송
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand