Hôm nay, ‘cụ giáo’ Kim Soo Hyun nhập ngũ

비엔티뉴스 0 3057 0

Địa điểm huấn luyện của Kim Soo Hyun được tiết lộ tại Paju, Gyeonggi-do. Ban đầu, nam diễn viên muốn giữ bí mật về địa điểm này và muốn nhập ngũ một cách lặng lẽ. Kim Soo Hyun tin rằng việc nhập ngũ là một điều gì đó tự nhiên xảy đến với mình bởi vì anh là một thanh niên Hàn Quốc. Thêm vào đó, nam chính của ‘Vì sao đưa anh tới’ không muốn gây khó khăn cho những người khác nhập ngũ cùng ngày với mình.

Tuy nhiên, thông tin này cuối cùng cũng bị tiết lộ. Kim Soo Hyun sẽ bắt đầu vào quân ngũ trong hôm nay và thời gian 21 tháng thực hiện nghĩa vụ quân sự của anh sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 7 năm 2019.

Trước đó, Kim Soo Hyun đã dành thời gian rãnh rỗi bên gia đình và bạn bè trước khi vào quân đội. Anh cũng không tổ chức họp báo hay có bất cứ hoạt động truyền thông nào liên quan đến việc này.

0 Comments     0.0 / 0
최근후기
Good event!
| ASIA VIP AWARD 2018 수상 기업 결제서비스
ph9 사용기
| 알칼리수 셀프제조 텀블러 PH9 [무료배송]
감사합니다.잘 쓸게요~
| [캡형]프리미엄물티슈 미엘 블랙 10팩/1박스 [무료배송]
최근문의
더블? 싱글 ? 여부
답변완료 | 블랙큐브 쿡셀 더블 통3중 홈쇼핑 채널 상품,백화점가
볼트케이스출시
답변완료 | [예약판매]247 SOS STUN CASE 스턴 스마트폰 케이스 예약판매
코팅 등 여부 문의
답변완료 | 블랙큐브 쿡셀 더블 통3중 홈쇼핑 채널 상품,백화점가
24,30후라이펜 28 웍 다 더블코팅인가요?
답변완료 | 블랙큐브 쿡셀 더블 통3중 홈쇼핑 채널 상품,백화점가
휴대폰
답변완료 | [예약판매]247 SOS STUN CASE 스턴 스마트폰 케이스 예약판매
최근댓글
짱짱하고 한장 사이즈가 넉넉해요. 아기물티슈로 여러 곳에 선물했는데 좋아하네요~
알쏭 | [캡형]프리미엄물티슈 미엘 블랙 10팩/1박스 [무료배송]
대박 물티슈네요.잘 쓸게요.감사합니다~
송실 | [캡형]프리미엄물티슈 미엘 블랙 10팩/1박스 [무료배송]
고객센터

대표상담전화

02.6925.2282

ㆍ상담시간 : AM 10:00 ~ PM 5:00
ㆍ토/일/공휴일은 휴무입니다.
ㆍ부재시 문의 게시판을 이용해 주세요.
ㆍ주문마감시간
2:00 PM
평일오후 2시까지
주문시 당일배송
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand