6 năm liên tiếp, ‘MC quốc dân’ được bình chọn là ‘Nghệ sĩ hài của năm’

bntnews 0 2122 0

Một lần nữa ‘châu chấu’ Yoo Jae Suk được bình chọn là ‘Nghệ sĩ hài của năm’.

Từ ngày 8~28 tháng 11, Gallup Korea tổ chức cuộc khảo sát thường niên, trong đó yêu cầu netizen bình chọn nghệ sĩ hài có phần thể hiện xuất sắc nhất trong năm. Tổng cộng 1.700 cư dân mạng trên 13 tuổi đã tham gia bình chọn.

Ở vị trí dẫn đầu không ai khác ngoài ‘MC quốc dân’ Yoo Jae Suk. Hiện đang là MC chính của các chương trình giải trí ăn khách như ‘Infinity Challenge’ (MBC), ‘Running Man’ (SBS), ‘Happy together’ (KBS2), Yoo Jae Suk nhận được 38,3% lượng bình chọn. Trong 5 năm từ 2005 đến 2009, ông cũng duy trì vị trí số 1 này. Thứ hạng của Yoo Jae Suk lùi về một bậc trong 2 năm 2010 và 2011 rồi trở lại thứ hạng đầu trong năm 2012. Từ đó đến nay, Yoo Jae Suk tiếp tục giữ danh hiệu ‘Nghệ sĩ hài của năm’ trong 6 năm liên tiếp.

Á quân trong cuộc bình chọn năm nay là Kang Ho Dong với 23,3% bình chọn. Hiện tại ông là một MC hoạt động tích cực trong các chương trình ‘Knowing brothers’, ‘Give me a meal’ (JTBC), ‘New journey to the west’, ‘Island trio’ (tvN). Kang Ho Dong thường được xem là đối thủ cạnh tranh của Yoo Jae Suk đã tạm rời giới giải trí trong năm 2011 vì tranh cãi xoay quanh việc trốn thuế. Ông trở lại các chương trình phát sóng năm 2012 và duy trì trong top 5 của xếp hạng ‘Nghệ sĩ hài của năm’ từ năm 2013.

Vị trí thứ ba là Park Na Rae với 15,9% bình chọn. Cô là nữ nghệ sĩ hài duy nhất có tên trong top 10 năm nay. Hiện tại Park Na Rae là một thành viên tích cực của ‘Comedy big league’ (tvN), ‘I live alone’ (MBC), ‘Video star’ (MBC Every1), ‘Get it beauty’ (OnStyle),…

Các thứ hạng còn lại trong top 10 thuộc về:

#4. Shin Dong Yup
#5. Lee Kyung Kyu
#6. Lee Soo Geun
#7. Kim Jun Ho

#8. Yang Se Hyung
#9. Kim Jun Hyun
#10. Kim Byung Man


0 Comments     0.0 / 0
최근후기
Good event!
| ASIA VIP AWARD 2018 수상 기업 결제서비스
ph9 사용기
| 알칼리수 셀프제조 텀블러 PH9 [무료배송]
감사합니다.잘 쓸게요~
| [캡형]프리미엄물티슈 미엘 블랙 10팩/1박스 [무료배송]
최근문의
더블? 싱글 ? 여부
답변완료 | 블랙큐브 쿡셀 더블 통3중 홈쇼핑 채널 상품,백화점가
볼트케이스출시
답변완료 | [예약판매]247 SOS STUN CASE 스턴 스마트폰 케이스 예약판매
코팅 등 여부 문의
답변완료 | 블랙큐브 쿡셀 더블 통3중 홈쇼핑 채널 상품,백화점가
24,30후라이펜 28 웍 다 더블코팅인가요?
답변완료 | 블랙큐브 쿡셀 더블 통3중 홈쇼핑 채널 상품,백화점가
휴대폰
답변완료 | [예약판매]247 SOS STUN CASE 스턴 스마트폰 케이스 예약판매
최근댓글
짱짱하고 한장 사이즈가 넉넉해요. 아기물티슈로 여러 곳에 선물했는데 좋아하네요~
알쏭 | [캡형]프리미엄물티슈 미엘 블랙 10팩/1박스 [무료배송]
대박 물티슈네요.잘 쓸게요.감사합니다~
송실 | [캡형]프리미엄물티슈 미엘 블랙 10팩/1박스 [무료배송]
고객센터

대표상담전화

02.6925.2282

ㆍ상담시간 : AM 10:00 ~ PM 5:00
ㆍ토/일/공휴일은 휴무입니다.
ㆍ부재시 문의 게시판을 이용해 주세요.
ㆍ주문마감시간
2:00 PM
평일오후 2시까지
주문시 당일배송
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand