5 lần G-Dragon diện ‘đồ độc’ thành trào lưu của dân Hàn


Nhiều năm qua, trưởng nhóm BigBang đã trở thành tiêu điểm về trang phục và ngoại hình – cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Trong nhiều trường hợp, anh bị chế giễu vì phong cách thời trang kì quặc, nhưng anh cũng là người khởi đầu nhiều xu hướng được cả các idol khác và công chúng ứng dụng theo.

#1. Kính râm màu nổi

#2. Áo sơ-mi Hawaii


#3. Kính oval

#4. Mũ lưỡi trai có dây điều chỉnh dài

Với việc ra mắt thương hiệu thời trang PEACEMINUSONE, G-Dragon mang theo bộ sưu tập mũ với dây điều chỉnh độ lớn nhỏ siêu dài. Ban đầu người ta nghĩ hơi kì quặc nhưng kiểu mũ này đã trở thành trào lưu.

#5. Sơn móng


Những móng tay được sơn vẽ rất phổ biến với phụ nữ, nhưng khi G-Dragon bắt đầu xu hướng trang trí móng tay đã phá vỡ phần nào sự kì thị giới tính.


0 Comments     0.0 / 0
최근후기
Good event!
| ASIA VIP AWARD 2018 수상 기업 결제서비스
ph9 사용기
| 알칼리수 셀프제조 텀블러 PH9 [무료배송]
감사합니다.잘 쓸게요~
| [캡형]프리미엄물티슈 미엘 블랙 10팩/1박스 [무료배송]
최근문의
더블? 싱글 ? 여부
답변완료 | 블랙큐브 쿡셀 더블 통3중 홈쇼핑 채널 상품,백화점가
볼트케이스출시
답변완료 | [예약판매]247 SOS STUN CASE 스턴 스마트폰 케이스 예약판매
코팅 등 여부 문의
답변완료 | 블랙큐브 쿡셀 더블 통3중 홈쇼핑 채널 상품,백화점가
24,30후라이펜 28 웍 다 더블코팅인가요?
답변완료 | 블랙큐브 쿡셀 더블 통3중 홈쇼핑 채널 상품,백화점가
휴대폰
답변완료 | [예약판매]247 SOS STUN CASE 스턴 스마트폰 케이스 예약판매
최근댓글
짱짱하고 한장 사이즈가 넉넉해요. 아기물티슈로 여러 곳에 선물했는데 좋아하네요~
알쏭 | [캡형]프리미엄물티슈 미엘 블랙 10팩/1박스 [무료배송]
대박 물티슈네요.잘 쓸게요.감사합니다~
송실 | [캡형]프리미엄물티슈 미엘 블랙 10팩/1박스 [무료배송]
고객센터

대표상담전화

02.6925.2282

ㆍ상담시간 : AM 10:00 ~ PM 5:00
ㆍ토/일/공휴일은 휴무입니다.
ㆍ부재시 문의 게시판을 이용해 주세요.
ㆍ주문마감시간
2:00 PM
평일오후 2시까지
주문시 당일배송
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand